sobota 1. března 2008

Korintským průplavem do Athén

Po první misi, kterou byla doprava člunu do nepříliš vzdáleného přístavu Ermoupolis na ostrově Syros, je zde reálná mise, nebo přesněji její poslední část.

Vyberte si "SELECT CRUISE" a zvolte "CRUISE 04 - ACROSS THE CORINTS CHANNEL".

Poplujete s nákladní lodí Adriatic několik desítek námořních mil přes Korintský průplav do přístavu v Aténách. Moře je klidné, právě svítá.

Korintský průplav spojuje Korintský a Saronský záliv a protíná šíji mezi poloostrovem Pelopones a pevninským Řeckem. Jeho délka je 6.3 km, šířka 11m a hloubka 8m. Stavba započala již za císaře Nera, po jeho smrti se však nepokračovalo a tak byl dokončen až v roce 1893.

Objevíte se na lodi Adriatic, před vjezdem do Korintského kanálu.Otevření mostů (oni to jsou zřejmě spíše zdymadla) se provede stiskem F11.Opatrný průjezd přes most.Vjezd do Korintského průplavu.Uprostřed kanálu jsou vysoké stěny. Je třeba plout pomalu a opatrně. Po stranách je jen pár metrů místa.Na konci Korintského kanálu je opět most (zdymadlo). Otevře se pomocí F11.Po průjezdu je možné zrychlit a pokračovat.Během další cesty je vhodné zapnout autopilota (A) a je možné také zrychlit čas klávesou F4. Zpomalení je pak možné F3.V Athénském přístavu loď opatrně srovnejte a uvažte SHIFT-D.
Doufám, že se mise povedla.

Ponorka

V tomto článku si řekneme něco o ponorkách ve Virtual Sailoru. Není to sice můj šálek kávy, nebylo by ale fér ponorky vynechat.

Zvolme si "CREATE CRUISE", vyberte "mini_sub".
Dejte "SAIL NOW".

Objevíte se v malé, jednomístné ponorce. Pomocí D (jako Dive) zobrazíte "ponorkový" panel.
Pomocí páky "Air blow" můžete klesat a stoupat. Sledujte přístroje, protože operace má velkou setrvačnost. Zleva je spínač světel, spínač autopilota, ukazatel hloubky, ukazatel rychlosti klesání/stoupání, náklon, stav vyrovnávacích nádrží, průtok, páka pro potápění.To bylo jen skromně o ponorkách, slibuji že pokud objevím scenérii kde by se daly ponorky nějak více využít tak se k tomu vrátíme.

Vyvedení nákladní lodi z přístavu

Nyní si ukážeme, jak vyvést nákladní loď Adriatic z přístavu.

Umístěte nákladní loď Adriatic do přístavu podle obrázku.Pokud se Vám nebude dařit směr natočení lodi pak jej upravte pomocí B, záložky Boats a posuvníku Headings. Loď nesmí být v tu chvíli uvázaná, jinak se zase vrátí na původní směr. Naopak hned jak ji umístíte dle přestav tak ji uvažte ať neuplave nebo se neotočí. Chce to trochu cviku.


Přepněte se do kabiny Adriatiku. Zopakujme, že loď této velikosti může ovládat záď i příď pomocnými motory.

Postupujte velmi, velmi pomalu.

Pomocí P si zobrazte panel motorů a přepněte si na vnější pohled F2.

Nejprve zapněte oba pomocné motory na levoboku(SHIFT VLEVO, CTRL VLEVO), ale jen trochu. Jinak by loď po odpoutání mohla narazil na molo.
Odpoutejte loď.
Přidejte na obou pomocných motorech více tahu. Loď se postupně odpoutá a pokračuje do boku.Zadní pomocný motor vypněte, přední pomocný motor přesuňte do polohy vpravo (SHIFT VPRAVO). Loď se začne předkem stáčet do volného prostoru k průplavu.Regulujeme plavbu pomocnými motory tak, abychom loď udrželi v plavební dráze.Nakonec přidáme tah hlavním motorům a vyjedeme z přístavu.Pokračování příště.

Přístav a přidání více lodí

V tomto článku si představíme přístav Korthion.

Zvolíme "CREATE CRUISE", loď (boat) Mini_tug, umístění (location) na východním pobřeží ostrova Andros u přístavu Korthion ( souřadnice cca 37.47N a 24.59E).

A spustíme SAIL NOW.

Objevíme se na remorkéru (vlečném člunu). Tyto lodě se používají k vlečení velkých lodí z přístavu. Jsou silné a dobře manévrují.Protože nejsme v přístavu a s největší pravděpodobností na moři kousek od něj tak se vydejme nejprve do přístavu.

Vzhled přístavu je poplatný scenérii v níž leží. My jsme v standardní scenérii demoverze a to je Egejské moře. Přístavy jsou si zde podobné. V jiných scenériích mohou vypadat přístavy úplně jinak a navíc je možné jejich vzhled i měnit uživatelem (někdy příště). Přístav jako celek je většinou chráněn hrází.

Dovolím si doporučit vypnout potopení při kolizi "SINK WHEN COLLIDED". Jinak se bez zkušeností s lodí dost natrápíte opakovanými pokusy přiblížit se k hrázi a nenarazit...Vjezd do přístavu je signalizován semaforem s blikajícím červeným světlem. Při přiblížení se objeví většinou nějaký uvítací pozdrav a často se ozve i nějaký zvuk - zpěv ptáků, muzika, přístavní zvuky.
Po najetí na pozici loď uvážeme pomocí SHIFT-D, objeví se signalizace "DOCKED".V reálném přístavu bývá většinou více než jen naše loď a tak to tedy napravíme.

Stiskneme B a objeví se okno, dole vybereme záložku Boats (lodě). V pravé části (sekce Available - dostupné) vybereme člun Cruiser a stiskneme Add (přidat). V levé části k naší lodi s číslem 1 (značené Me) se přidá nová loď - je označená číslem 2.

Zapneme mapu M a zvětšíme (ZOOM IN) si ji tak aby celý prostor zabíral přístav. Vidíme tak kromě naší lodě i loď 2. Klikneme na "Move selected item", poté na novou loď a myší ji přesuneme k molu. Zavřeme mapu. Pomocí TAB se přepneme na novou loď, ověříme pozici a loď uvážeme SHIFT D.

Párkrát to zopakujeme a dostane například toto:Pokračování příště.

pátek 29. února 2008

Nákladní loď Adriatic a nastavování trasy

Dnes má foukat silný vítr tak si nastavíme podobné počasí a představíme další loď co je součástí Virtual Sailoru. Bude se jednat o velkou nákladní loď Adriatic.

Protože by nebylo moc reálné nechat ohromnou nákladní loď přivázanou u majáku tak si nejprve ukážeme, jak vytvořit vlastní trasu.

Stiskneme CREATE CRUISE, klikneme na záložku BOAT (loď) a vybereme loď Adriatic.

Klikneme na LOCATION a pomocí ZOOM OUT a ZOOM IN a pohybů myši zvolíme (v rámci čtverce Aegean sea) pozici lodi. Doporučuji někde poblíž pobřeží. Zvolíme SELECT POS (vybrat pozici), tím určíme kde se bude loď nacházet po startu.

Na záložce WEATHER (počasí) zvolíme velikost vln (WAVE HEIGHT) 20ft a rychlost větru (WIND SPEED) 30kt.

Zvolíme SAIL NOW.

Objevíme se na kapitánském můstku velké nákladní lodi Adriatic.
Pomocí P můžeme zobrazit panel. Oproti panelu motorového člunu vidíme další dvě páky zprava doleva. Jedná se o pomocné motory které tlačí příď či záď příslušným směrem. Loď je tak více ovladatelná.

Ukážeme si další dvě možnosti Virtual Sailoru. Stiskem R zobrazíme radar, na kterém uvidíme okolí a můžeme tak bezpečně plout i za zhoršených podmínek.Dalším přístrojem na velkých a důležitých lodích je sonar měřící hloubku pod lodí (Echo sound). Zobrazíme jej pomocí klávesy E. Vhodné pro plavbu podél pobřeží.Pro přesnou navigaci můžeme použít palubní GPS, které zobrazíme pomocí klávesy G.Stiskem M zobrazíme mapu. Na mapě můžeme kliknout na místo plánovaného bodu cesty (waypointu) a zvolit "Add waypoint". Postupně tak přidáme cestu, kterou se má loď ubírat. Body jsou označeny písmeny A,B,C a tak dále. Autopilot pak takovou trasu může sledovat.
Pomocí "Delete Waypoint" bod smažeme, pomocí "Set next waypoint" nastavíme bod kam chceme hned směřovat (přeskočíme body mezi). Pomocí "Move selected point" můžeme body přesouvat a pomocí "Move to point" přesuneme loď na zvolené místo. Volbou "Measure distance" získáme vzdálenost mezi lodí a ukazatelem myši. Dále jsou k dispozici zvětšení a zmenšení a posun mapy.

Pokud chceme varovat okolní plavidla, můžeme stisknout H a rozezní se lodní siréna.

Závěrem si povíme ještě jednu věc. Klávesou L můžeme zapnout osvětlení lodi (jedná se o světla v kabinách, osvětlení paluby atd). Polohová světla svítí automaticky (zelené na pravoboku, červené na levoboku). Čas na noc posouváme na volbě pro počasí, tj. W, volba "Time of day".Pokračování příště.

čtvrtek 28. února 2008

Virtual Sailor - první mise

Většina lidí začne s instalací zkušební verze, je to ostatně i doporučený postup.

Instalační balíček zkušební (trial) verze najdete na http://www.hangsim.com/vs , pro stažení klikněte na "Download the demo". Stahovaný soubor se jmenuje vs_demo.exe a má 15MB.

Po instalaci, která probíhá klasickým způsobem, je možné program spustit. Jednorázově se objeví okno s nastavení vykreslování "QuickStartOption", pokud nevíte o co jde, nechte nastavené hodnoty.

Vlastní aplikace nabízí volby:
  • SELECT CRUISE - výběr (již existující) trasy plavby
  • CREATE CRUISE - vytvoření nové trasy plavby
  • SETTINGS - nastavení
  • HELP - nápověda
  • EXIT - ukončení aplikace
  • SAIL NOW - spuštění plavby
Standardně je k dispozici 7 lodí (včetně ponorky) a scenérie Egejského moře.
V plné verzi je možné počet lodí i instalovaných scenérií zvýšit stažením zdarma z internetu.

Pokud hned napoprvé kliknete na SAIL NOW, objevíte se v motorovém člunu Ranger, přivázaném u majáku v Egejském moři. Jedná o 50 stop dlouhý člun s výkonem 400 hp.

Zkušební verze je omezena 5 minutami činnosti, poté se ozve siréna a program skončí. Po opětovném spuštění můžete volbou SAIL NOW pokračovat kde jste přestali.

Vpravo nahoře je text DOCKED signalizující, že jsme připoutáni k molu.

Rozhlížet se můžete myší pokud současně podržíte pravé tlačítko. Přepnutí mezi externím pohledem a pohledem kormidelníka zajistíte F2 a F1.Pomocí CONTROL-P můžete zobrazit ovládací panel pro loď poháněnou motorem (jsou i jiné panely).

Odvážeme loď pomocí SHIFT-D (zmizí DOCKED). Pomocí šipek vpravo a vlevo ovládáme kormidlo a pomocí + a - regulujeme tah motoru (- pokračuje na zpětný tah).

Protože předpokládám, že většina nejprve vyzkouší narazit do majáku :-) tak předejdu Vašemu zklamání - standardně se neděje nic. Ovšem klidně si to změňte: stiskněte O (jako Options - volby), dole vyberte Boat (loď) a odškrtněte "Avoid land collision" (přejití kolize se zemí) a zaškrtněte "Sink when collided" (potopit při kolizi). Uložte stiskem "Save boat config" (uložení konfigurace lodě) a zkuste to znovu. Ovšem nyní již nefunguje fígl se SAIL NOW protože se po pokračování objevíte na mořském dně a tak musíte zvolit SELECT CRUISE a vybrat "Cruise to Ermoupolis by day".

Můžete si také nastavit počasí stiskem W. Regulujete sílu a směr větru, velikost vln, viditelnost, výšku mraků, denní dobu, sníh, déšt...Po vyzkoušení počasí se budeme věnovat vlastnímu úkolu. Ten spočívá v převezení motorového člunu od majáku do přístavu. Pro zajímavost, po stisku M uvidíte mapku trasy, je vytyčena bójema. Můžete řídit ručně nebo zapnout autopilota stiskem A (v pravém rohu se objeví Auto Pilot). Ten vede loď od bóje k bóji, žlutě jsou vidět názvy bójí a vzdálenosti. Na konci cesty samozřejmě musíte autopilota vypnout - trasá mezi bójemi vede přes molo tak byste mohli skončit na dně. Poté přistaňte "ručně" a připoutejte loď pomocí SHIFT-D.


Pokračování příště.

středa 27. února 2008

Začínáme!

Dobrý den,

vítejte na blogu, který bych rád věnoval lodnímu simulátoru Virtual Sailor.
Ukážeme si postupně co simul8tor umožňuje, jak jej používat a rozšiřovat.
A nejen to - budeme si povídat i o životě na moři a řekách, o důležitých meznících v historii mořeplavby, o ovládání lodí a všem s tím souvisejícím.
Budu velmi rád, pokud ve formě komentářů zašlete svůj názor, jak se Vám obsah stránek líbí či nelíbí.

Děkuji,
Leoš Urban