pátek 29. února 2008

Nákladní loď Adriatic a nastavování trasy

Dnes má foukat silný vítr tak si nastavíme podobné počasí a představíme další loď co je součástí Virtual Sailoru. Bude se jednat o velkou nákladní loď Adriatic.

Protože by nebylo moc reálné nechat ohromnou nákladní loď přivázanou u majáku tak si nejprve ukážeme, jak vytvořit vlastní trasu.

Stiskneme CREATE CRUISE, klikneme na záložku BOAT (loď) a vybereme loď Adriatic.

Klikneme na LOCATION a pomocí ZOOM OUT a ZOOM IN a pohybů myši zvolíme (v rámci čtverce Aegean sea) pozici lodi. Doporučuji někde poblíž pobřeží. Zvolíme SELECT POS (vybrat pozici), tím určíme kde se bude loď nacházet po startu.

Na záložce WEATHER (počasí) zvolíme velikost vln (WAVE HEIGHT) 20ft a rychlost větru (WIND SPEED) 30kt.

Zvolíme SAIL NOW.

Objevíme se na kapitánském můstku velké nákladní lodi Adriatic.
Pomocí P můžeme zobrazit panel. Oproti panelu motorového člunu vidíme další dvě páky zprava doleva. Jedná se o pomocné motory které tlačí příď či záď příslušným směrem. Loď je tak více ovladatelná.

Ukážeme si další dvě možnosti Virtual Sailoru. Stiskem R zobrazíme radar, na kterém uvidíme okolí a můžeme tak bezpečně plout i za zhoršených podmínek.Dalším přístrojem na velkých a důležitých lodích je sonar měřící hloubku pod lodí (Echo sound). Zobrazíme jej pomocí klávesy E. Vhodné pro plavbu podél pobřeží.Pro přesnou navigaci můžeme použít palubní GPS, které zobrazíme pomocí klávesy G.Stiskem M zobrazíme mapu. Na mapě můžeme kliknout na místo plánovaného bodu cesty (waypointu) a zvolit "Add waypoint". Postupně tak přidáme cestu, kterou se má loď ubírat. Body jsou označeny písmeny A,B,C a tak dále. Autopilot pak takovou trasu může sledovat.
Pomocí "Delete Waypoint" bod smažeme, pomocí "Set next waypoint" nastavíme bod kam chceme hned směřovat (přeskočíme body mezi). Pomocí "Move selected point" můžeme body přesouvat a pomocí "Move to point" přesuneme loď na zvolené místo. Volbou "Measure distance" získáme vzdálenost mezi lodí a ukazatelem myši. Dále jsou k dispozici zvětšení a zmenšení a posun mapy.

Pokud chceme varovat okolní plavidla, můžeme stisknout H a rozezní se lodní siréna.

Závěrem si povíme ještě jednu věc. Klávesou L můžeme zapnout osvětlení lodi (jedná se o světla v kabinách, osvětlení paluby atd). Polohová světla svítí automaticky (zelené na pravoboku, červené na levoboku). Čas na noc posouváme na volbě pro počasí, tj. W, volba "Time of day".Pokračování příště.

Žádné komentáře: