pondělí 4. srpna 2008

Kontejnerová doprava

Kontejnerová doprava prožívá v dnešním globalizovaném světě velký boom, roční nárůst činí 10%.

K přepravě se používá pět standardizovaných velikostí kontejnerů - délky 20, 40, 45, 48 a 53 stop. Šířka kontejneru je 8 stop a výška 6 stop 8 palců. V námořní dopravě (a v pozemní dopravě po Evropě) se používají hlavně 20 a 40 stop dlouhé kontejnery, ve Spojených státech jsou používány 48 a 53 stop dlouhé kontejnery.


Železniční vagón DTTX 53ft well car (USA, snímek RailSimulator)

Kontejner o velikosti 20 stop je jednotkou mezinárodní přepravy, označovanou jako TEU.
Na jeden návěs kamiónu se typicky vejdou dvě TEU. Na jeden evropský železniční vagón se také vejdou dvě TEU, vlak pak přepraví až 94 TEU. Menší lodě přepravují stovky TEU, největší lodě (třída Super Panamax) přepraví až 12000 TEU.

Základní výhodou kontejnerové přepravy je kromě ochrany zboží před poškozením a krádeží také snadná manipulace daná standardizací. Kontejnery jsou speciálně navržené, aby je bylo možné stohovat nad sebe a snadno s nimi manipulovat pomocí jeřábů.

Výrobce naloží své zboží do pronajatého kontejneru, ten naloží na kamión, kamión převeze kontejner na překladiště.

V České republice (a ve střední Evropě) je největší kontejnerové překladiště v Praze Uhříněvsi a patří firmě Metrans. Jeho skladovací kapacita je 15000 TEU. Další významná překladiště jsou: Praha Žižkov, Lípa u Zlína, přístav Mělník.


Překladiště kontejnerů (Německo, snímek RailSimulator)

Z překladiště pak kontejnery typicky putují železnicí na místo určení nebo do přístavu, kde se naloží na loď. Z Uhříněvsi jsou denně vypravovány kontejnerové vlaky do přístavů v Hamburku a Bremerhaven.


Německá BR294 s kontejnerovým vlakem (snímek RailSimulator).

Největšími rejdaři, zabývajícími se kontejnerovou námořní přepravou, jsou firmy Maersk, MSC a CMA CGM, jejich lodě tvoří celou třetinu celosvětové kapacity kontejnerové námořní přepravy.
Typická kontejnerová loď pluje rychlostí 25 uzlů, často se ale kvůli vysoké ceně paliva zpomaluje na 20 uzlů (což šetří čtvrtinu paliva). Cena paliva totiž dnes tvoří přes 60% nákladů na přepravu.


Kontejnerová loď Ever Renown (snímek Virtual Sailor) postavená v Japonsku v roce 1994, při vyplutí z Atén. Loď je 294m dlouhá, 32m široká, ponor 12.5m a uveze až 4229 TEU.

Zdroje:
http://www.k-report.net/clanky/kontejnerovy-namorni-trh-v-roce-2008/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontejner
http://www.litomysky.cz/drahy/kontcs.htm
http://www.maersklogistics.com/sw39289.asp
http://www.metrans.cz/

Žádné komentáře: