úterý 4. března 2008

Základy plachtění

V tomto článku si ukážeme základní principy jak využívat síly větru a otevřeme si dveře do světa plachetnic.

Pokud by z následujících záznamů vyplývalo, že jsem expert na plachtění, tak se jedná o hluboký omyl. Ve skutečnosti ani nevím jestli to popisuji správně. Jediné co vím, je, že to funguje :-)

Následuje praktický popis. Zvolit jsem jachtu "sail boat" a umístil asi 2 nm od majáku. Vítr jsem nastavil, aby foukal o síle 5kt a ve směru skoro (trochu zprava) od majáku proti jachtě.

Naše jachta patří mezi šalupy - menší námořní plachetní lodě. Je vybavena třemi plachtami. Velkou hlavní plachtou (MAIN), umístěnou přímo na stěžni a ráhně (vratipni). Před ní vepředu je menší trojúhelníková plachta - kosatka (JIB). Na pravém obrázku je naše třetí plachta - spinakr (SPINNAKER), ta má podobu "padáku" a je hodně lehká. Tento typ lodí se vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi při plavbě proti větru.

Simulátor má možnost zapnout režim "AUTO SAIL" neboli automatické nastavování plachet. Provede se to stiskem SHIFT-S a je indikováno rámečkem v pravém horním rohu. Poté se již není nutné zabývat správným nastavením úhlu plachet a "stačí" řídit směr lodi s ohledem na vítr.

Plachty se dají nastavovat i manuálně a to buď myší (tažením za plachtu nebo na indikátoru plachty) nebo joystickem (otočením rukojeti).
Spodní panel displejů zobrazíme pomocí klávesy S. Zleva obsahuje indikátor nastavení hlavní plachty (MAIN), rychlost jízdy, náklon lodi, přepínač AUTO SAIL, směr lodi, přepínač AUTO PILOT, hloubkoměr, síla a směr větru, indikátor nastavení kosatky (JIB).
V horní řadě pak je zleva postupně stahování hlavní plachty (MAIN REEF), stahování spinakru a stahování kosatky (JIB REEF).


Na následujícím obrázku je detail indikátoru nastavení hlavní plachty. Je to zvětšené z obrázku nahoře.
  • Oranžový ukazatel ukazuje, že vítr fouká k lodi pod úhlem 40 stupňů zprava.
  • Tmavě zelený ukazatel zobrazuje nastavení směru plachty. Nám to nastavuje AUTO SAILER, je možno stavět ručně myší nebo joystickem.
  • Světle zelená šipka vpravo znázorňuje efektivitu. Maximální efektivita je, pokud je ukazatel úplně nahoře. V reálu je to kompromis mezi směrem lodi, nastavením plachty a směrem větru.
  • Modrý ukazatel symbolizuje míru vytažení plachty, zde v horní poloze ukazuje maximální vytažení.Následující příklady uvádějí jednotlivé polohy lodi a plachet vůči větru (viz oranžový a zelený ukazatel).

Pokud fouká vítr, může loď plout jakýmkoliv směrem s výjimkou přímého směru proti větru.
Pro jízdu "proti větru" se používá "křižování" větru, kdy loď směřuje chvíli doprava, chvíli doleva a svírá s větrem úhel cca 40 stupňů.

Pokud vítr fouká z ostrých úhlů zepředu, loďv pluje ostře proti větru (angl. beat) - plachta je v ose lodi:Pokud
vítr přichází kolmo na loď, tato pluje na boční vítr, bočním kurzem (angl. reach):Pokud vítr přichází zezadu, loď pluje na zadní vítr, zadním kurzem (angl. dead run),
používá se spinakr, který je jinak umístěn ve spinakrovém koši.Pokud vítr přichází zezadu šikmo, loď pluje zadobokem (angl. broad reach):Pokud vítr přichází zepředu šikmo, loď pluje předobokem (angl. broad reach):Podle uvedených obrázků a s pomocí indikátorů je možné zvládnout i manuální nastavování plachet.

Zde je na místě uvést, že české názvosloví pro určování směrů na jachtách jako je "levobok" a "pravobok" je opačné než u angličtiny. U nás se vychází z polohy ráhna a v angličtině ze směru větru.

Viz http://www.plavidla.cz/20042/mrozoviny/cestina.htm
.

Po doplutí je třeba loď postavit
proti větru, stáhnout plachty a zakotvit.
Stažení a vytažení hlavní plachty se provede PgDn/PgUp, u kosatky pak Ins/Del.
Spuštění kotvy se provede SHIFT-A, objeví se v pravém horním rohu indikace "ANCHORED".V případě kotvení se loď umísťuje na závětrné straně. Jsou zde menší vlny a nefouká tolik vítr, v případě samovolného uvolnění kotvy nehrozí, že loď najede na břeh. U velkých lodí navíc mohou vlny i zakotvenou loď vehnat na břeh.

2 komentáře:

Pozzetto řekl(a)...

Do you speak English? What language is the yours? The pictures are very interesting. Thank you.

SANDRO

Please, write me to this email:
lamamera@yahoo.com

Leoš Urban řekl(a)...

This blog is in czech language and primary purpose is presentation VS to Czech and Slovak communities.
Czech language is language of Czech republic (see Prague, central Europe).

Of course if you have some question you can contact me here or by email.