neděle 9. března 2008

Hon na piráty

Tento dokument vychází volně z článku "Kapitánem na plachetnici", tam jsou uvedeny také postupy potřebné pro instalaci lodě HMS Fly.

Naše válečná loď HMS Fly kotví v přístavu Iraklion na Krétě. Předpokládejme, že na palubu byla doručena urgentní zpráva od velitele přístavu:

Veliteli Královské lodi HMS FLY.
Jako velitel přístavu Iraklion prosím ctěného velitele anglické vojenské lodi zda by nebyl tak laskav a nepodílel se na stíhání pirátské lodi Bladavar, kt
erá napadla dvě řecké obchodní lodě. Jednu loď poškodili, posádku usmrtili, náklad odcizili a loď zapálili. Druhá loď, vážně poškozená, se dostala do přístavu a podala zprávu. Pirátská loď je zřejmě poškozena a stojí 20nm jižně od ostrova Santorini. Řecké královské námořnictvo vyslalo dvě fregaty z přístavu Piraeus, je ale pravděpodobné, že piráti loď opraví a zmizí dříve na východě ve vodách Osmanské říše. Na svoji důstojnickou čest slibuji, že Váše případná účast bude odměněna a dále dostanete veškerou podporu řeckých úřadů.
S pozdravem,
Alessandris, velitel přístavu Iraklion

Je vojenskou ctí pomoci a tak se zúčastníme.

Tady malou vsuvku pro teenagery - fandy filmů "Piráti z Karibiku" a spol: navzdory tomu jak jsou dnes romanticky líčeni piráti a zkresluje se historie vězte, že piráti byly bezcharakterní lumpové, kteří přepadali civilní lodě, kradli majetek a nevinné námořníky i cestující zabíjeli nebo prostě nechali krutému osudu, v nejlepším případě prodávali do otroctví. Jejich námořní umění odpovídalo tomu že, piráti loď získali povražděním svých důstojníků a měli tak jen základní znalosti (jistě existovaly výjimky).

Nanstalujeme loď "Kogge" z http://vslib.maxxflow.com sekce Library, SailingVessels, Historical.

Důležitá vsuvka:
Především se musím omluvit autorovi lodi Kogge za potupnou úlohu pirátské lodě. Loď, kterou vymodeloval, nemohla být pirátskou lodí v 18.století, protože byla o 300 let starší. Jedná se o velmi slavnou reprezentantku hanzovních kog z poloviny 15.století, které ve velkém množství brázdily vody severní Evropy a přepravovaly různé náklady po řekách a mořích, zejména mezi hanzovními městy Brémy, Hamburk, Lubeck, Rostock, Stralsund, Greifswald, Vismar. Slibuji, že až se dopracujeme k mapě celé Evropy (což bude brzy), uděláme si nějakou důstojnou misi pro tuto loď jako náplast za její "zneužití".

Vytvoříme novou misi pomocí "CREATE CRUISE", vybereme loď HMS Fly, lokace "Iraklion".
Spustíme loď "SALI NOW".

Umístíme loď HMS Fly před přístav Iraklion (pomocí mapy), zakotvíme ji (SHIFT A), stáhneme plachty (PgDn, Delete). Nastavíme vítr 15 uzlů, směr 230 stupňů.Pomocí Boot (B), záložka Boats, Kogge, Add, přidáme "pirátskou" loďKogge na pozici 20 nm jižně od ostrova Santoriny. Zaškrtneme zakotvení.

Misi uložíme přes Program, Save, "Iraklion - Hon na piraty".

Vyhlásíme poplach, kontrolujeme, že veškerá posádka je na palubě, převezmeme hlášení o stavu lodi a potvrdíme veliteli přístavu účast. Zvedneme kotvu (SHIFT A), spustíme plachty (PgUp, Insert), zapneme automatického plachtaře (SHIFT-S).

Řídíme ručně, směrujeme se na SSV. Pozici obou lodí můžeme hlídat pomocí mapy M a později pomocí ikony s jménem a vzdáleností.Pirátská loď je odhalena dalekohledem na pravoboku. Dalekohled se aktivuje T a kolečkem vpravo se nastavuje přiblížení.Loď se stáčí aby měla piráty na levoboku.Válečná loď se natáčí do palebné pozice.Pohled z dělové střílny před zaměřením.Méně šťastný pohled z pirátské lodi na hrozivé střílny HMS Fly.

Mezi loděmi se přepínáme TAB.
Zbraně se přepínají SHIFT BACKSPACE, děla 1-6 jsou na pravoboku, děla 7-12 na levoboku.
Výstřel se provede BACKSPACE.Děla úspěšně našla svůj cíl a pirátská loď hoří.


Poslední pohled z potápějící se pirátské lodi.


Pirátská loď jde definitivně ke dnu.

Piráti mají poněkud těžkou volbu. Pobřeží je vzdáleno 20 mil, je prakticky nemožné tam doplavat. Jejich loď se potopila. Nechají-li se "zachránit", budou bez milosti pověšeni, když ne hned na lodi tak jistě v přístavu.

Mimochodem: v Londýně to řešili jednodušeji. Tam byly v jednom z doků dole úchyty pro řetězy, kde piráty přivázáli a ti se při přílivu utopili.

Mise byla úspěšná, takže tímto pro teď končíme.

Žádné komentáře: